Duch Boží vede Církev, On je Pán a Dárce života! aleluja!

VÍTEJTE NA FARNÍM WEBU

TÝDENNÍ ROZVRH BOHOSLUŽEB A DALŠÍ ČERSTVÁ OZNÁMENÍ NAJDETE POHODLNĚ NÍŽE 

INFORMACE K ZAŘÍZENÍ POHŘBU NEBO PŘÍPRAVY KE SVÁTOSTEM (KŘEST, SVATBA ATD.) NAJDETE V SEKCI  - AKTIVITY - NÁBOŽENSTVÍ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Farní kavárna        začíná znovu 20. června 2021        HURÁ !!!         

Image

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pouť na Třemšíně

neděle 8. srpna

mše svatá ke svátku Proměnění Páně začne v 10:30 hodin

po ní bude folkový koncertík písničkáře Vladimíra Čápa 

 

Image

Prosíme poutníky o pomoc s lavičkami, 

které se musí přede mší nanosit ke kapličce,

a po koncertě je opět nanosit na vlek,

děkujeme!

________________________________________________________________________ 

Papež František vyhlásil rok sv. Josefa

s tím souvisí i "rok rodiny"

Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia

Image

Apoštolská exhortace Amoris laetitia pojednává o lásce v rodině. Papež František o svátku Svaté Rodiny zahájil 19.3. - v den, který zároveň souzní s inaugurací jeho pontifikátu o svátku sv. Josefa, - zvláštní rok věnovaný rodině a manželství, který se uzavře v červnu 2022 při 10. Světovém setkání rodin v Římě. Bližší informace o Roku rodiny přinášejí  webové stránky vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život a české Národní centrum pro rodinu.

VIDEA K ROKU RODINY

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2021-03-rok-rodin-amoris-laetitia?fbclid=IwAR3hXPdIw_dBwSaMzR-Z_0Oibe0jxvKWLDjvWD8SOICdN8oBxWgt-9EjgrA

Image

 

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele, a snoubenče Panny Marie. Tobě svěřil Bůh svého Syna, v tebe vložila Maria svou důvěru. S tebou se Kristus stal člověkem. Ó svatý Josefe, buď otcem i nám a veď nás cestou života. Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu, a ochraň nás před každým zlem. Amen.

Pevné rodinné vazby – nejlepší způsob, jak přežít pandemii

Image

Pevné rodinné vazby se ukázaly být tou nejspolehlivější pojistkou v těžkém období pandemie. Právě dobré sociální vztahy významně chrání před marginalizací a vyloučením. To jsou závěry zprávy na téma "Rodina a vztahová chudoba", vypracované Mezinárodním monitorem pro rodinu (Family International Monitor), která zkoumala rodiny ve dvanácti zemích světa: od Beninu po Španělsko a od Haiti po Indii.

Ze zprávy jasně vyplývá, že v době koronaviru se významně projevilo, že rodinný život je negativně ovlivňován nejen nedostatkem finančních protředků, ale předně nestálostí a křehkostí vazeb uvnitř rodiny.  Stejný fenomén lze pozorovat v nairobských slamech i v bohatých čtvrtích v Miláně.

Pandemie připomněla atomizovanému západnímu světu hodnotu mezilidských vztahů, říká pro Vatikánský rozhlas Francesco Belletti, který na zprávě spolupracoval:

"Rodina pomáhá čelit globalizovanému systému, který vytváří chudobu a nerovnost, anebo slabým systémům sociálního zabezpečení. Prvním způsobem, jak se rodina stává protagonistou svého vlastního osudu, je právě její vnitřní soudržnost, její schopnost solidární výměny mezi lidmi. V zemích, kde jsou mezigenerační vztahy silné, mají téměř vždy solidární charakter. Jinými slovy, starší lidé pomáhají mladým a sami jsou podporováni, dospělá generace pomáhá svým starým rodičům, když jsou slabí, ale prarodiče zároveň pomáhají s dětmi. Snažili jsme se pozorovat rodinu jako místo, které vytváří sociální ochranu, a nikoli jako nemocnou složku dnešní společnosti, která potřebuje pomoc. Hleděli jsme na rodinu jako na entitu schopnou čelit současným výzvám."

Mezinárodní zpráva o rodinných vztazích během pandemie zároveň ukázala, že pro rodiče samoživitele a jednotlivce bez podpory příbuzných a přátel bylo mnohem obtížnější čelit krizi. V Africe dobře fungovala "horizontální solidarita" podle tradičního rčení, že k dobré výchově dítěte je zapotřebí celé vesnice.  Autoři zprávy zdůrazňují, že si z pandemie musíme vzít ponaučení: Rodina nemá být světem pro sebe, uzavřeným ve vlastním bytě, ale má mít otevřené dveře a okna, aby byla schopná dávat, ale také přijímat podporu od ostatních. "Moderní rodiny potřebují podporu při budování pevných vnitřních vazeb a sociálních vztahů. Pokud se to podaří, stanou se rodiny obrovskou společenskou silou, která je dnes podceňována," – zdůrazňuje Francesco Belletti.

Vatican news (job)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svátost biřmování 2022

     Milí farníci,

jak dobře víte, kvůli karanténě a restrikcích ze strany státu bylo nutno přípravu pozdržet. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, ale věřím, že na podzim přípravu zahájíme. Proto vybízím rodiče, kteří naznali, že jsou jejich děti k biřmování zralé, aby je do konce prázdnin znovu přihlásili na adrese farnost.rozmital@seznam.cz. Od září 2021 začne příprava na rožmitálské faře, konkrétní datum bude zveřejněno. Prosím o modlitbu za ty, kteří dospívají k přijetí této svátosti pečeti Ducha svatého, aby je Duch svatý sílil ve víře a vytvořil z nich duchovně krásné křesťany.

                                                                                                                                                    Děkuji.                                                     

                                                                                                                                                                       +! Pater Petr                                     

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sbírky

Drazí farníci,

děkujeme za Vaše příspěvky do farní pokladny! Ale možná netušíte, kolik práce je s hotovostí po sbírkách každou neděli - zvláště s tzv. drobnými (mincemi). Česká spořitelna zmizela z rožmitálského náměstí již před pár lety a pobočka v Březnici již nemá pokladnu, což v praxi znamená vozit těžké mince až do Příbrami. Banky očividně "drobné" nezajímají a ukládání je i zpoplatněno. Ti z Vás kovanější v digitální technice můžou

přispívat bezhotovostně na účet farnosti,

ostatní (zvl. starší, kteří teď do kostala raději ze známých důvodů nejdou) můžou předat svůj dar i jinak, třeba poslat po příbuzném, který v neděli do kostela jde, nebo příležitostně osobně panu faráři. Kdo se rozhodne pro trvalý příkaz v bance a tak přispívat farnosti, ať se mi přihlásí - vystavím mu potvrzení, aby jej ministrantovi s košíčkem při nedělní sbírce ukázal...

Děkujeme za pochopení a za vaši velkorysost, bez níž bychom naše kostely neudrželi v kondici a v provozu.        Bůh vám žehnej!

- pro farnost:   Starý Rožmitál   4749150359/0800           Česká spořitelna

                                     Hvožďany               4749124329/0800

                                     Bělčice                        682167309/0800

Za vaše dary farnostem a za nedělní sbírky srdečně děkujeme!

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Image​​

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Objektivní pohled na dnešní dobu s odvahou žít:

https://www.televizeseznam.cz/video/prostor-x/lekarka-hoschlova-nesmime-se-bat-zit-covid-je-nafouknuty-smrt-je-soucast-zivota-ockovani-nechci-64166012

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Citát pro povzbuzení

"Zrovna, když si housenka myslela, že svět končí, stal se z ní motýl." (nezn. autor)

"Modlit se znamená zapálit svíci v temnotě." (papež František)

________________________________________________________

 "Objevme klanění - adoraci - jako požadavek víry

...není možné poznat Boha, aniž bychom vyšli ze sebe, setkali se a klaněli."

papež František

 

Image

Kriste, buď se mnou, 
Kriste, buď přede mnou, 
Kriste, buď za mnou, 
Kriste, buď ve mně. 
Kriste, buď, kde lehám, 
Kriste, buď, kde sedám, 
Kriste, buď, kde vstávám.
Kriste, buď v srdci každého myslícího na mne, 
Kriste, buď v ústech každého mluvicího o mně, 
Kriste, buď v každém oku vidoucím mne, 
Kriste, buď v každém uchu slyšícím mne.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zdroj www.katolik.cz

Pro zobrazení více informací klikněte na položku v příslušném řádku. 

Aktuální liturgické texty naleznete ZDE, roční cyklus B. 

Kniha Jakub Jan Ryba.pdf (180kb)