Festival Jakuba Jana Ryby

Projekt Festivalu Jakuba Jana Ryby je nadregionální kulturní aktivitou společnosti Anthonea Musica s.r.o. prezentující žánr klasické hudby v konceptu osvětové, autenticky nekomerční a ryze umělecké produkce. Médiem projektu je osobnost Jakuba Jana Ryby. Projekt má za sebou realizaci pěti ročníků, ve kterých doposud vyprodukoval čtyři desítky akcí a každoročně se koná ve Středočeském a Plzeňském kraji. Cílem Festivalu Jakuba Jana Ryby je představit publiku koncertní provedení všech Rybových dochovaných skladeb z jeho katalogu. Většina Rybových skladeb je stále veřejnosti úplně neznámá, pouze u nepatrného zlomku došlo v minulosti ke koncertnímu provedení nebo realizaci nahrávky. V každém již realizovaném či připravovaném ročníku přinášíme publiku další nové poznání Rybova díla a péče o revitalizaci jeho odkazu je dlouhodobou dramaturgickou osu projektu.

MgA. Šimon Kaňka

jednatel společnosti Anthonea Musica s.r.o., pořadatel a ředitel Festivalu Jakuba Jana Ryby,  GSM: +420 724 250 115 email: info@anthoneamusica.cz

www.facebook.com/rybuvfestival/

Aktuální program na letošek:       http://www.rybuvfestival.cz/

Image

“Co jde od srdce, jde k srdci”

Jakub Jan Ryba

Image

 

2020

Více zde: https://www.hithit.com/cs/project/5607/festival-jakuba-jana-ryby-aneb-nechte-rybu-vyplout/news

Festival JJR 2020_program.pdf (159kb)

CD Missa solemnis, Octo ariae.pdf (258kb)

___________________________________________________

2019

Již druhý ročník hudebního festivalu Jakuba Jana Ryby začne letos 28. dubna 2019 zahajovacím koncertem v Rožmitále pod Třemšínem.

 

www.Kultura21.cz    Pondělí, 18 Únor 2019 22:01 Tisková zpráva

Cílem festivalu je především prezentace Ryby jako renesanční osobnosti a umělce mimořádného talentu. Je na čase přestat Rybu vnímat jen jako autora České mše vánoční. Festival představí Rybovo dílo tak, jak ho neznáte, ve špičkové interpretaci, na místech jeho kraje, v dobovém i kulturním kontextu, s péčí, která mu náleží.

Festival během tří měsíců nabídne pět koncertů, mši, odbornou konferenci a interpretační kurzy s workshopy. To vše na místech Rybova kraje. V Rožmitále pod Třemšínem, v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy, ve Starém Rožmitále a na zámku v Březnici. Závěrečný koncert se uskuteční v Praze, v chrámu Sv. Mikuláše na Malé Straně. Na programu bude světová premiéra Nešporních zpěvů Jakuba Jana Ryby.

Na koncertech vokálně – instrumentální, symfonické a komorní hudby se představí mladí i renomovaní umělci, kteří se ujmou nejen skladeb Jakuba Jana Ryby a také dalších autorů, zejména jeho současníků. Návštěvníci festivalu se mohou před každým koncertem těšit na dramaturgický úvod a především na samotné umělce: violoncellistu Eduarda Šístka, který provede rožmitálskou premiéru Rybova violoncellového koncertu, Collegium Marianum  pod vedením Jany Semerádové, orchestr L’Armonia Terrena, Škampovo kvarteto, vokální soubor L’Armonia vocale, dirigenty Zdeňka Klaudu, Zbyňka Müllera a Jakuba Kydlíčka se Smíšeným pěveckým sborem a Barokním orchestrem pražské Konzervatoře. V netradiční roli varhaníka se představí kapelník Ensemble Inégal Adam Viktora. Titul Rybův junior má letos v držení flétnistka Eliška Hejhalová, účastnice interpretačních kurzů Rybova festivalu v roce 2018 a vítězka soutěže Concertino Praga, která vystoupí 15. května na zámku v Březnici.  Festival podporuje vznik nové hudby. V loňském roce jsme uvedli skladbu Jaroslava Pelikána „Confessiones“. Pro letošní ročník jsme oslovili skladatele Jaroslava Krčka. Jeho skladba bude v premiéře uvedena na koncertě 10. května v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále.

www.rybuvfestival.cz

Festival JJR 2019-program podrobný.pdf (330kb)

Festival JJR 2019-program.pdf (258kb)

___________________________________________________

2018

V roce 2018 se Římskokatolická farnost Starý Rožmitál stala jedním z partnerů Festivalu Jakuba Jana Ryby, jehož zahajovací ročník byl uspořádán v Rožmitále pod Třemšínem právě v tomto roce.

Jako impuls k jeho vzniku posloužily odborné diskuse širokého záběru mezi dirigentem a klavíristou Zdeňkem Klaudou a rožmitálským regenschorim a předsedou Společnosti Jakuba Jana Ryby Hubertem Hoyerem, při spolupráci na přípravě projektu natáčení Rybova Stabat mater. K rozvíjející diskusi se pak přidaly další osobnosti – Šimon Kaňka, Jaroslav Pelikán a Tomáš Janeček představující Skupinu zakladatelů festivalu. Jejich setkání v Rožmitále a návštěva míst spojených s působením Jakuba Jana Ryby umocnila touhu působit prostřednictvím festivalu nesoucího Rybovo jméno na intelektuální a duchovní rozvoj celé naší společnosti skrze jeho vlastní díla, myšlenky a podněty.

Učitel, hudební skladatel, spisovatel, básník a regenschori Jakub Jan Ryba (1765-1815) je bezesporu nejvýznamnější osobností města i celé naší farnosti. Památné varhany, na něž hrával, stojí na starorožmitálském kůru dodnes, na přilehlém farním hřbitově je pohřben. Jeho životní osudy a věhlas nejslavnějšího díla České mše vánoční „Hej, mistře“ každoročně přilákají do našeho města tisíce návštěvníků. V Rybově expozici Podbrdského muzea a především při komentovaných prohlídkách farního kostela se seznamují s pozoruhodným Rybovým odkazem, jeho myšlenkami a hodnotami, na kterých stavěl a z nichž po celý život čerpal sílu a inspiraci pro svou každodenní činnost ve škole i na kůru.

Šíře Rybova hudebního odkazu představujícího cca 1 500 skladeb je obdivuhodná, přesto je jeho naprostá většina veřejnosti velkou neznámou. Toto bohatství, z něhož bychom mohli tolik načerpat i pro své vlastní životy, čekalo již dvě staletí, aby mohlo být i na nás naplněno Rybovo krédo – motto celého festivalu “Co jde od srdce, jde k srdci“.  

Duchovním jádrem festivalu je tedy přirozeně náš farní kostel Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále, který je zároveň duchovním a kulturním centrem celé farnosti. Přestože je od něj současné centrum města vzdáleno, představuje nejstarší stavbu na jeho území. Důvodem k osídlení se stala právě stavba chrámu a byla to tedy víra, která lidi v 1. čtvrtině 13. století přivedla právě do těchto, do té doby pustých míst.

„Omnia ad majorem Dei gloriam“ – „Vše k větší slávě Boží“ vepsal v roce 1802 Ryba na poslední stranu rožmitálského kancionálu Vejroční písně svého předchůdce Ondřeje Poddaného. Kéž by si dnes jednotlivci i příslušné instituce uvědomili, jak důležité jsou pro současnost duchovní hodnoty, umění, které z nich čerpá a odkaz našich předků, kteří nelitovali obětí pro jejich udržení a povznesení.

 

Ročník 2018

Součástí zakládajícího ročníku 2018, který se uskutečnil v Rožmitále pod Třemšínem, byly symfonický a komorní koncert, konference a instrumentální kursy. V příštím ročníku 2019 se počet akcí rozšíří a festival se bude konat i v Březnici, Mníšku pod Brdy, Plzni a Praze. Žádná z takových aktivit se neobejde bez současných i budoucích partnerů a podporovatelů.

Pořadatel: Anthonea Musica, s.r.o.
Ředitel festivalu: MgA. Šimon Kaňka
Dramaturg: MgA. Zdeněk Klauda

www.rybuvfestival.cz

www.facebook.com/rybuvfestival/

 

 

Zdeněk Klauda – dramaturg festivalu: Festival vznikal v našich hlavách delší dobu, někdy od konce roku 2016. Inspirací nám bylo Rybovo latinské Stabat mater z roku 1805, které jsme v onom roce natočili, a zejména nás povzbudil ohlas této nahrávky. Dalším předpokladem bylo osobní seznámení s Hubertem Hoyerem, strážcem Rybova odkazu, přímo v Rožmitále a jeho neutuchající, oddaná práce, kterou péči o Rybův odkaz celý život věnuje.

Naším kritériem je to, aby všichni zúčastnění nějakým způsobem rezonovali s hodnotami, které celý svůj život Ryba šířil. Nevyhledáváme hvězdná jména, pro která bude účast na tomto festivalu pouze jednou z mnoha položek v jejich uměleckém diáři, ale snažíme se vytvářet otevřenou skupinu interpretů, skladatelů a teoretiků, kteří se péči o Rybovo dílo budou věnovat soustavněji i mimo náš festival. Další snahou je poskytnout prostor hudebníkům na počátku jejich kariéry, protože jejich svěží, rutinou nezatížený přístup se velmi dobře rýmuje s Rybovým idealismem.

Chtěl bych vyzdvihnout prostory starorožmitálského kostela, který mě uchvátil hned při první návštěvě, když nám tam Hubert Hoyer zahrál na varhany, jejichž kláves se dotýkaly prsty samotného Ryby. Tento kostel je neokázalým, duchem protknutým  prostorem, kde Rybova hudba zaznívá od dob svého vzniku. Mít možnost pokračovat v této tradici považuji za nesmírnou čest.

(http://mistnikultura.cz/festival-jakuba-jana-ryby-vstoupi-v-patek-do-sveho-prvniho-rocniku)

 

Kniha Jakub Jan Ryba.pdf (180kb)